Planina je kreativni studio za grafički dizajn, ručnu izradu predmeta
od keramike i slika rađenih tehnikom kolaža.